Boss Business Partner

boss business partner logga

Rekryterad kandidat

Jag har bara positiva upplevelser av rekryteringen. Evelyn var positiv, tydlig och tillgänglig, vilket jag uppskattade under hela processen. Jag fick snabbt ett stort förtroende för Evelyn och upplevde att jag fick ett rättvist och ärligt bemötande. Frågorna vid de olika intervju-tillfällena var bra, med öppna och varierande frågor där jag fick möjlighet att både ge en tydlig bild av min personlighet och mina egenskaper till arbetsgivaren samt reflektera över min situation och mina framåtriktade mål. Vi hade genom hela processen en bra dialog, där jag kände att jag kunde vara helt öppen med allt från ambitioner och önskemål till farhågor och funderingar. Sammanfattningsvis var det en rakt igenom positiv rekryteringsprocess hanterad med stor professionalism av Evelyn.

Jenny