Boss Business Partner

boss business partner logga

070-257 82 12

Utbildning

BOSS Grow

Självledarskap & personlig utveckling 

BOSS Grow är designad för dig som strävar efter att uppnå din fulla potential på ett långsiktigt hållbart sätt, både i den professionella rollen och som individ. I grupp och enskilt får du genom övningar och reflektion hitta din riktning och verktyg för att nå dina mål.

Forskning visar att vara självledande ökar motivationen och engagemanget, samtidigt som det ger flexibilitet i arbetssätt och minskar belastningen på chef/VD och beslutsfattare. Det främjar en kultur av tillit och autonomi som gynnar hela organisationen.

BOSS Women on boards

Styrelseutbildning
 
Heltäckande styrelseutbildning under två dagar med efterföljande digitala fördjupningsmoduler, för dig som vill bli certifierad styrelseledamot.
 
I modulerna djupdyker vi i företagsekonomi, bolagsjuridik, hållbarhet, utmaningar och kris, ditt varumärke och styrelseuppdrag samt tips från styrelseproffset. Vi avslutar styrelseåret med en speeddate med företag och föreningar som söker styrelsemedlemmar.

Normer & Inkludering

BOSS Include
 
Kursen vänder sig till ledare och chefer som vill få en bredare förståelse och lära sig synliggöra de normer som råder på arbetsplatsen för att skapa en mer inkluderande och välmående organisation.

Genom övningar och grupparbete kartlägger vi de normer som råder över arbetsplatsen, synliggör dem samt arbetar vidare med att skapa en förändring till det bättre. Skapa en stark attraktionskraft till medarbetare som inkluderande chef och ledare.

 

BOSS Interaction

Interaktiv ledarskapsutbildning

Tillsammans med andra får du möjligheten att utforska och skaffa dig kunskaper för att bli tryggare i din roll som ledare. 

Fokuset ligger på att stärka din förmåga att leda, kommunicera och hantera feedback, med hjälp av gestaltning. Vi tror på att lärande sker bäst genom praktisk erfarenhet, därför ligger fokus på interaktion och övningar.

Kursen vänder sig till alla som har någon form av ledande befattning.

Normer, inkludering och mångfald

Vi är utbildade normingenjörer och hjälper er få syn på rådande normer. Vi skräddarsyr workshops för företag som vill synliggöra, kartlägga och snickra om exkluderande normer på sin arbetsplats!

Vi inleder med övningar och ger er sedan verktygen för att tillsammans skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna, sedda och behövda.

Att ha en inkluderande företagskultur är en förutsättning för att kunna skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke som i sin tur lockar till sig de framtida talangerna. 

Vill du veta mer? Skicka in en förfrågan eller ring oss direkt så berättar vi mer!

Jag vill veta mer om era kurser!


Vill du veta mer om Dalarnas största kvinnliga affärsnätverk?

Läs mer och bli medlem här!