Boss Business Partner

boss business partner logga

Om Oss

Vi anpassar oss efter er!

Är det rekrytering, chefsstöd, teambuilding, värdegrunder, lönekartläggningar eller kanske arbetsmiljö ni vill ha stöttning med så hjälper vi er.

Vi anpassar oss efter er befintliga verksamhet och utvecklar den med er vision och strategi som grund.

Jämställd rekrytering

Vi hjälper Er hitta rätt kompetens med en strukturerad, objektiv rekryteringsprocess och med ett så jämställt urval som det bara går. Kanske vill Ni göra vissa delar själv och ta vår hjälp vid second opinions, tester eller arbetsprover. Vi finns med dig hela vägen! Utöver våra stora nätverk och rekryteringsplattform har vi ett stort affärsnätverk, BOSS Business Women, med över 500 kompetenta kvinnor. Vi ser drivkrafterna, möjligheterna och potentialen hos människor och vi vet att motiverade medarbetare kommer prestera och leverera bättre resultat.
Boss Business Partner | Om oss
Boss Business Partner | Om oss

Chefsstöd och ledarskapscoachning

Som chefsstöd finns vi med i både utvecklingen av individen likväl som ett bollplank för de stora besluten. Vi har en lång och bred erfarenhet om företagande i olika skeende och ett brinnande intresse för människor och vårt samhälle. Att få möjligheten att hjälpa våra kunder att hitta nya medarbetare som tillsammans kan skapa nya möjligheter, affärer och hållbara företag är en ynnest och vi är så tacksamma för att kunderna litar på oss och känner att vi förstår deras business.

HR och Verksamhetsutveckling

Alla företag har inte möjlighet att ha en egen personalavdelning, HR-chef eller fördjupa kunskap i ledarskap, arbetsrätt, miljö eller medarbetarskap. När vi kommer in hos Er kan vi vara med och strukturera processer, jobba fram arbetsgivarvarumärket för att attrahera de främsta talangerna och lägga en plan framåt. Ni kanske behöver hjälp med att upprätta en personalhandbok, policys och riktlinjer kring bilar, friskvård eller jämställdhet och mångfald. Vi har en djup förståelse för den ekonomiska delen vilket gör att vi kan vara med Er och bolla tankar och idéer mot de långsiktiga strategierna. Vi går in med ett äkta och långsiktigt engagemang och med en stor förståelse för de utmaningar och möjligheter Ni står inför. Det är det som gjort oss till den givna samarbetsparten för de små och medelstora företagen!
Boss Business Partner | Om oss

BOSS Business Women

Boss Business Partner | BOSS Business Women

Det är vi som driver affärsnätverket BOSS Business Women!

Affärsnätverket för kvinnor med driv, engagemang & ambitioner i Dalarna. Vårt mål är att stötta kvinnor med mod, kompetens & självförtroende att ta sig vidare i sina karriärer, i ledande befattningar som VD och i ledningsgrupp, att driva företag, ta sig ett styrelseuppdrag och ett ordförandeskap. I nätverket delar vi med oss av vår kunskap, utvecklar och stärker varandra och därmed bidrar till ett starkare och mer jämställt näringsliv. Stort fokus ligger på kvinnor ”mitt i livet” där både karriär och livspussel får utrymme att stärkas och utvecklas. Alla affärsdrivna kvinnor i Dalarna är välkomna!

Läs mer om affärsnätverket och bli medlem nedan

Hållbarhet

För oss är hållbarhet väldigt viktigt och vi har valt ut och arbetar aktivt med att främja två av sjutton globala mål ur Agenda 2030 som FN satt upp för hållbar utveckling. Att främja Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Att främja politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till hållbar utveckling och för oss är det en självklarhet att både kvinnor och män erbjuds utveckling och möjligheter på lika villkor.

 

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder eller annan ställning. En rättvis fördelning av resurser lägger grunden för ett hållbart samhälle där jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i, och påverka, samhällsutvecklingen.

jamstalldhet
minskad-ojamnlikhet