Boss Business Partner

boss business partner logga

Våra tjänster

Skräddarsytt upplägg efter era behov

Boss Business Partner erbjuder tjänster inom rekrytering, chefsstöd, verksamhetsutveckling och HR. 

Vårt upplägg anpassas efter er befintliga verksamhet, vision och mål.

Jämställd rekrytering

 

Vi hjälper er hitta rätt kompetens genom en strukturerad och objektiv rekryteringsprocess med målsättningen att presentera ett så jämställt urval som det bara går. Med vår kompetens inom jämställdhet, inkludering och normer ser vi bortom CV och standardiserade intervjufrågor och letar djupare efter varje individs potential.

 

Hos oss får du som rekryterande chef coachning i att navigera i dagens sätt att rekrytera och därmed hjälp att attrahera ny kompetens och hitta morgondagens talanger till ditt företag.

 

 

Utöver vårt stora nätverk och rekryteringsplattform driver vi även  affärsnätverket BOSS Business Women, med över 500 kompetenta kvinnor. Genom att se drivkraften och kapacitetens hos alla människor hittar vi motiverade medarbetare som kan prestera och leverera bättre resultat som medarbetare.

Rekryterare i Mora, Dalarna
Boss Business Partner erbjuder chefsstöd och coachning

 

Chefsstöd och ledarskapscoachning

Som chefsstöd finns vi med i både utvecklingen av individen likväl som ett bollplank för de stora besluten. Vi har en lång och bred erfarenhet inom företagande i olika skeende och ett brinnande intresse för människor och vårt samhälle. Att få möjligheten att hjälpa våra kunder att hitta nya medarbetare som tillsammans kan skapa nya möjligheter, affärer och hållbara företag är en ynnest och vi är så tacksamma för att kunderna litar på oss och känner att vi förstår deras business.

HR och Verksamhetsutveckling

Alla företag har inte möjlighet att ha en egen personalavdelning, HR-chef eller fördjupa kunskap i ledarskap, arbetsrätt, miljö eller medarbetarskap. När vi kommer in hos er kan vi vara med och strukturera processer, jobba fram arbetsgivarvarumärket för att attrahera de främsta talangerna och lägga en plan framåt. 


Ni kanske behöver hjälp med att upprätta en personalhandbok, policys och riktlinjer kring bilar, friskvård eller jämställdhet och mångfald. Vi har en djup förståelse för den ekonomiska delen vilket gör att vi kan vara med Er och bolla tankar och idéer mot de långsiktiga strategierna.


Vi går in med ett äkta och långsiktigt engagemang och med en stor förståelse för de utmaningar och möjligheter Ni står inför. Det är det som gjort oss till den givna samarbetsparten för de små och medelstora företagen.

Rekryterare på kontoret i Mora
Boss Business Partner står för jämställdhet, jämlikhet och inkludering

Hållbarhet

För oss är hållbarhet väldigt viktigt och vi har valt ut och arbetar aktivt med att främja två av sjutton globala mål ur Agenda 2030 som FN satt upp för hållbar utveckling. 

 

 

Jämställdhet handlar om att skapa en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället.

 

Att främja politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till hållbar utveckling och för oss är det en självklarhet att både kvinnor och män erbjuds utveckling och möjligheter på lika villkor.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder eller annan ställning. En rättvis fördelning av resurser lägger grunden för ett hållbart samhälle där jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i, och påverka, samhällsutvecklingen.

jamstalldhet
minskad-ojamnlikhet